Informacje

Lokalizacja: Joniškis, Litwa
Cel znajomości: Jeszcze nie uzupełniono
Język ojczysty Litewski
Języki: Litewski
O mnie: Jeszcze nie uzupełniono

Tagi

 • wierzy, że można kochać w każdym wieku
  umie osiągać cele
  łączy biznes z przyjemnością
  unika konfliktów
  jest osobą godną zaufania
  jest zainteresowany nawiązaniem korespondencji
 • nie lubi głośnego towarzystwa
  to osoba godna zufania
  nie lubi samotności
  ma wiele cech przywódczych
  jest wrażliwy
  romantyk

Profil

Link do profilu:

Jego testy


Raport aktywności

Raport aktywności